OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
  CHECKERBOARD VEST_BLACK
  품절
  기본 정보
  상품명 CHECKERBOARD VEST_BLACK
  PRICE KRW 64,000 재입고 알림 SMS
  DISCOUNT KRW 57,600 10%
  상품간략설명 컬러감이 돋보이는 체커보드 패턴의 "CHECKERBOARD VEST" 입니다.
  캐주얼한 룩 어디에나 포인트로 활용하기 좋은 제품입니다.
  12게이지 2합 자카드 조직으로 가벼운 착용감과
  적당한 V넥 라인으로 티셔츠 등 다양한 이너와 레이어드 연출이 가능합니다.
  코튼 혼방 원사를 사용하여, 신축성이 좋고 부드러운 터치감이 특징입니다.

  * 드라이클리닝 약품으로 인해 컬러가 변색될 수 있으므로
  드라이클리닝 세탁 후, 비닐을 벗겨 자연 건조하여 보관하길 권장.
  수량 수량증가수량감소
  컬러감이 돋보이는 체커보드 패턴의 "CHECKERBOARD VEST" 입니다.
  캐주얼한 룩 어디에나 포인트로 활용하기 좋은 제품입니다.
  12게이지 2합 자카드 조직으로 가벼운 착용감과
  적당한 V넥 라인으로 티셔츠 등 다양한 이너와 레이어드 연출이 가능합니다.
  코튼 혼방 원사를 사용하여, 신축성이 좋고 부드러운 터치감이 특징입니다.

  * 드라이클리닝 약품으로 인해 컬러가 변색될 수 있으므로
  드라이클리닝 세탁 후, 비닐을 벗겨 자연 건조하여 보관하길 권장.
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  CHECKERBOARD VEST_BLACK 수량증가 수량감소 64000 (  2880)
  TOTAL 0 (0개)
  사이즈/단면(cm) 총장 어깨 가슴
  S 55 38 48.5
  L 69 48 58.5

  MAN(Short Hair) 185cm, 65kg, L Size MAN(Long Hair) 187cm, 67kg, L Size WOMAN 171cm, 45kg, S Size

  *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
  *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  - 아크릴 55% , 면 45% 원사 사용
  - 12게이지 2합
  - 자카드 조직

  - 드라이클리닝 권장
  - 미지근한 물에 울샴푸로 가벼운 손 빨래
  - 기계 건조 금지
  - 통풍이 잘되는 음지에 눕혀서 건조