OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
  HOBBYDAY GLASS CUP
  품절
  기본 정보
  상품명 HOBBYDAY GLASS CUP
  PRICE KRW 24,000
  DISCOUNT KRW 21,600 10%
  상품간략설명 "HOBBYDAY GLASS CUP" 입니다.
  깔끔하고 심플한 디자인으로 어디에서나
  여러분의 "HOBBYDAY"에 함께 하기 좋은 제품입니다.
  활용도 높은 445ml의 넉넉한 사이즈의 편안한 그립감으로
  아이스 커피, 주스, 우유 등 다양한 음료를 즐기실 수 있습니다.
  수량 수량증가수량감소
  "HOBBYDAY GLASS CUP" 입니다.
  깔끔하고 심플한 디자인으로 어디에서나
  여러분의 "HOBBYDAY"에 함께 하기 좋은 제품입니다.
  활용도 높은 445ml의 넉넉한 사이즈의 편안한 그립감으로
  아이스 커피, 주스, 우유 등 다양한 음료를 즐기실 수 있습니다.
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  HOBBYDAY GLASS CUP 수량증가 수량감소 24000 (  1080)
  TOTAL 0 (0개)
  사이즈 지름 높이 용량
  Free 87mm 148mm 445ml

  *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
  *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  - GLASS
  - 저온 전사 인쇄 가공
  - 445ml (15oz)


  - 물에 오래 담가두거나 식기 세척기 사용 금지
  - 가급적 부드러운 수세미로 세척