OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
  GOODHOBBYCLUB BOWLING SHIRT_WHITE
  품절
  기본 정보
  상품명 GOODHOBBYCLUB BOWLING SHIRT_WHITE
  PRICE KRW 98,000
  DISCOUNT KRW 88,200 10%
  상품간략설명 빈티지 볼링 셔츠에서 출발하여 유니스디자인만의 느낌으로
  재해석한 “GOODHOBBYCLUB BOWLING SHIRT”입니다.
  레이온, 나일론 혼방 소재를 사용하여 가벼운 착용감으로 입기 좋으며
  유연하고 여유 있는 핏으로 가볍게 툭 걸쳐 코디하시기 좋은 제품입니다.
  포켓과 뒤판에는 밀도 있는 자수 기법을 활용하여, 퀄리티를 높였습니다.
  수량 수량증가수량감소
  빈티지 볼링 셔츠에서 출발하여 유니스디자인만의 느낌으로
  재해석한 “GOODHOBBYCLUB BOWLING SHIRT”입니다.
  레이온, 나일론 혼방 소재를 사용하여 가벼운 착용감으로 입기 좋으며
  유연하고 여유 있는 핏으로 가볍게 툭 걸쳐 코디하시기 좋은 제품입니다.
  포켓과 뒤판에는 밀도 있는 자수 기법을 활용하여, 퀄리티를 높였습니다.
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  GOODHOBBYCLUB BOWLING SHIRT_WHITE 수량증가 수량감소 98000 (  4410)
  TOTAL 0 (0개)
  사이즈/단면(cm) 총장 어깨 가슴 소매
  Free 73 53 63 25

  MAN(Blonde Hair) - 182cm, 64kg MAN(Brown Hair) - 182cm, 62kg, WOMAN - 172cm, 42kg

  *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
  *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  - 레이온 70% , 나일론 30%
  - 포켓 파이핑 테이프 포인트
  - 밀도 높은 체인 자수

  - 세탁망에 넣어 30ºC 이하 기계 세탁
  - 기계 건조 불가
  - 염소계 표백제 사용 불가
  - 중온으로 다림질
  - 드라이클리닝 가능