OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
  COLLAR TWEED CARDIGAN_CREAM
  품절
  기본 정보
  상품명 COLLAR TWEED CARDIGAN_CREAM
  PRICE KRW 79,000 재입고 알림 SMS
  DISCOUNT KRW 71,100 10%
  상품간략설명 경쾌한 기장감과 적당한 핏으로 단독으로도,
  가볍게 툭 걸쳐 가디건으로 활용하여 다양하게
  코디하시기 좋은 아이템입니다.
  클래식한 무드의 탄탄한 소재감으로 트위드
  텍스쳐가 돋보이는 제품입니다.
  양쪽에 아웃포켓 디테일로 캐쥬얼함을 살리고,
  싸개 단추를 사용해 고급스러움을 더했습니다.

  -클래식한 무드
  -탄탄한 소재감
  -아우포켓 디테일
  수량 수량증가수량감소
  경쾌한 기장감과 적당한 핏으로 단독으로도,
  가볍게 툭 걸쳐 가디건으로 활용하여 다양하게
  코디하시기 좋은 아이템입니다.
  클래식한 무드의 탄탄한 소재감으로 트위드
  텍스쳐가 돋보이는 제품입니다.
  양쪽에 아웃포켓 디테일로 캐쥬얼함을 살리고,
  싸개 단추를 사용해 고급스러움을 더했습니다.

  -클래식한 무드
  -탄탄한 소재감
  -아우포켓 디테일
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  COLLAR TWEED CARDIGAN_CREAM 수량증가 수량감소 79000 (  3555)
  TOTAL 0 (0개)
  사이즈/단면(cm) 총장 어깨 가슴 소매
  WS 49 42 48 57.5

  WOMAN - 172cm, 45kg

  *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
  *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  - 면 50%, 폴리 48%, 스판 2%
  - 은은한 격자 형태의 트위드 텍스쳐
  - 제 원단 싸개 단추 사용
  - 아웃 포켓 디테일

  - 세탁망에 뒤집어 30ºC 이하 기계 세탁
  - 기계 건조 불가
  - 염소계 표백제 사용 불가
  - 중온으로 다림질
  - 드라이클리닝 가능