OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
  GHC WASHED BALLCAP_NAVY
  기본 정보
  상품명 GHC WASHED BALLCAP_NAVY
  PRICE KRW 39,000
  DISCOUNT KRW 35,100 10%
  상품간략설명 워싱 공정을 거쳐 자연스러운 색감과 편안한
  착용감을 느끼실 수 있는 볼 캡 입니다.
  “GOOD HOBBY CLUB” 로고를 자수로 표현하여
  포인트를 주었으며 안정된 쉐입과 컬러감으로
  데일리 아이템으로 추천드립니다.

  -14수 트윌 원단 사용
  -전면부 타이포 자수 그래픽
  -후면부 버클을 이용하여 사이즈 조절 용이
  수량 수량증가수량감소
  워싱 공정을 거쳐 자연스러운 색감과 편안한
  착용감을 느끼실 수 있는 볼 캡 입니다.
  “GOOD HOBBY CLUB” 로고를 자수로 표현하여
  포인트를 주었으며 안정된 쉐입과 컬러감으로
  데일리 아이템으로 추천드립니다.

  -14수 트윌 원단 사용
  -전면부 타이포 자수 그래픽
  -후면부 버클을 이용하여 사이즈 조절 용이
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  GHC WASHED BALLCAP_NAVY 수량증가 수량감소 39000 (  1755)
  TOTAL 0 (0개)
  사이즈/단면(cm) 깊이 둘레 챙길이
  Free 17 57 ~ 7

  ALL ONE Size Fitting

  *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
  *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  - Cotton 100%
  - 워싱 후가공


  - 찬물에 중성세제로 부분세탁 권장
  - 기계 건조 금지
  - 염소계 표백제 사용 불가
  - 기계 세탁 금지

  RELATED PRODUCTS