OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
  SOFT FEATHER BALACLAVA_PURPLE
  품절
  기본 정보
  상품명 SOFT FEATHER BALACLAVA_PURPLE
  상품텍스트1 EARLY BLACK 10.31 PM3:00
  PRICE KRW 49,000 재입고 알림 SMS
  DISCOUNT KRW 44,100 10%
  상품간략설명 날개사로 부드럽고 포근한 촉감이 매력적인 바라클라바입니다.
  얼굴에 닿아도 거친 감이 없으며 가볍고 보온성이 높은 특징이 있습니다.
  신축성이 좋아 사이즈에 구애 없이 편안하게 착용 가능한 아이템입니다.

  -부드럽고 포근한 촉감의 날개사
  -로고 라벨 포인트

  *드라이클리닝 약품으로 인해, 컬러가 변색될 수 있으므로,
  드라이클리닝 세탁 후 꼭 비닐을 벗겨 자연 건조하여 보관하시길 권장합니다.

  *원사 특성상 털 빠짐은 자연스러운 현상으로 착용하며
  털 빠짐이 줄어드는 점 참고 부탁드립니다.

  수량 수량증가수량감소
  날개사로 부드럽고 포근한 촉감이 매력적인 바라클라바입니다.
  얼굴에 닿아도 거친 감이 없으며 가볍고 보온성이 높은 특징이 있습니다.
  신축성이 좋아 사이즈에 구애 없이 편안하게 착용 가능한 아이템입니다.

  -부드럽고 포근한 촉감의 날개사
  -로고 라벨 포인트

  *드라이클리닝 약품으로 인해, 컬러가 변색될 수 있으므로,
  드라이클리닝 세탁 후 꼭 비닐을 벗겨 자연 건조하여 보관하시길 권장합니다.

  *원사 특성상 털 빠짐은 자연스러운 현상으로 착용하며
  털 빠짐이 줄어드는 점 참고 부탁드립니다.

  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  SOFT FEATHER BALACLAVA_PURPLE 수량증가 수량감소 49000 (  2205)
  TOTAL 0 (0개)
  사이즈/단면(cm) 총길이
  FREE 39.5 25

  ALL ONE Size Fitting


  *제품 사진이 실제 제품과 가장 근접한 컬러입니다.
  *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
  *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  - Nylon 100%

  - 드라이클리닝 권장
  - 기계 세탁 금지
  - 기계 건조 금지
  - 강한 온도의 스팀 다림질 금지