OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
  STAY CHEERFUL ECO-BAG_OFF WHITE
  품절
  기본 정보
  상품명 STAY CHEERFUL ECO-BAG_OFF WHITE
  PRICE KRW 19,000
  DISCOUNT KRW 17,100 10%
  상품간략설명 기분 좋은 치얼풀 그래픽과 함께
  언제 어디서나 편안하게 들고 다닐 수 있는 "CHEERFUL ECO BAG" 입니다.
  10수 면100%의 캔버스 원단으로 탄탄한 두께감과 질긴 내구성이 특징입니다.
  바이오 워싱 가공으로 부드러운 소재감을 느끼실 수 있습니다.
  어깨에 메었을 때에 가장 편안하게 사용이 가능하도록
  샘플 테스트를 통해 착용감을 고려한 제품입니다.
  가방 전면에는 2도 치얼풀 그래픽을 선명한 색상을 위해
  원단에 스며드는 수성나염으로 표현하였습니다.
  수량 수량증가수량감소
  기분 좋은 치얼풀 그래픽과 함께
  언제 어디서나 편안하게 들고 다닐 수 있는 "CHEERFUL ECO BAG" 입니다.
  10수 면100%의 캔버스 원단으로 탄탄한 두께감과 질긴 내구성이 특징입니다.
  바이오 워싱 가공으로 부드러운 소재감을 느끼실 수 있습니다.
  어깨에 메었을 때에 가장 편안하게 사용이 가능하도록
  샘플 테스트를 통해 착용감을 고려한 제품입니다.
  가방 전면에는 2도 치얼풀 그래픽을 선명한 색상을 위해
  원단에 스며드는 수성나염으로 표현하였습니다.
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  STAY CHEERFUL ECO-BAG_OFF WHITE 수량증가 수량감소 19000 (  855)
  TOTAL 0 (0개)
  사이즈/단면(cm) 가로 세로 끈길이
  FREE 39.5 43 29

  MAN - 184cm, 68kg, F Size WOMAN - 168cm, 45kg, F Size

  *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
  *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  - 면 100% 10수 캔버스 원단 사용
  - 바이오 워싱 가공
  - 스며드는 수성 나염 사용

  - 단독세탁 권장
  - 30℃의  미온수에 중성 세재로 가볍게 손세탁
  - 찬물 기계 세탁
  - 염소계 표백제 사용불가