OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
  TIE-DYE HALF SHIRT_GREEN OLIVE
  품절
  기본 정보
  상품명 TIE-DYE HALF SHIRT_GREEN OLIVE
  PRICE KRW 57,000
  DISCOUNT KRW 51,300 10%
  상품간략설명 부담스럽지 않은 은은한 타이다이 소재의 "TIE-DYE HALF SHIRTS" 입니다.
  바이오 워싱을 거친 40수 면 원단을 사용하여, 여유롭고 안정된 핏으로 하나만 입어도 포인트가 되어 줄 제품입니다.
  포켓 부분에는 더블스티치 디테일을 더하여, 보다 탄탄하며 제품의 완성도를 높였습니다.

  * 타이다이 프린트 제품으로 물 빠짐 염려가 없는 제품.
  수량 수량증가수량감소
  부담스럽지 않은 은은한 타이다이 소재의 "TIE-DYE HALF SHIRTS" 입니다.
  바이오 워싱을 거친 40수 면 원단을 사용하여, 여유롭고 안정된 핏으로 하나만 입어도 포인트가 되어 줄 제품입니다.
  포켓 부분에는 더블스티치 디테일을 더하여, 보다 탄탄하며 제품의 완성도를 높였습니다.

  * 타이다이 프린트 제품으로 물 빠짐 염려가 없는 제품.
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  TIE-DYE HALF SHIRT_GREEN OLIVE 수량증가 수량감소 57000 (  2565)
  TOTAL 0 (0개)
  사이즈/단면(cm) 총장 어깨 가슴 소매
  M 75.5 53 58 25.5
  L 77 54 60 26.5

  MAN - 185cm, 65kg, L Size WOMAN - 175cm, 45kg, M Size

  *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
  *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  - 은은한 타이다이 프린트 패턴
  - 면 100% 40수 고밀도 원단 사용
  - 바이오 워싱 가공
  - 옆선 이본침 봉제 작업
  - 주머니 더블 스티치 포인트

  - 세탁망에 뒤집어 30ºC 이하 기계 세탁
  - 기계 건조 불가
  - 염소계 표백제 사용불가
  - 중온으로 다림질
  - 드라이클리닝 가능