OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
  MINI SQUARE QUILTING BAG_BLUE
  품절
  기본 정보
  상품명 MINI SQUARE QUILTING BAG_BLUE
  상품텍스트1 EARLY BLACK 10.31 PM3:00
  PRICE KRW 69,000 재입고 알림 SMS
  DISCOUNT KRW 62,100 10%
  상품간략설명 4온스 두께감의 사각형 퀼팅이 매력적인 토트백입니다.
  두 가지 사이즈가 구성되어 있으며, 위제품은 미니 사이즈로
  간단한 소지품을 넣어 들고 다니기에 좋은 사이즈입니다.
  전면부 로고 자수 포인트로 다양한 코디에 포인트 주기 좋은 제품입니다.

  -4온스 퀼팅 봉제
  -자수 포인트

  *어두운 색상 제품의 경우 포장 시 사용되는 폴리백에
  과도한 마찰 및 접착을 방지하기 위해 사용되는 슬립제로
  제품에 가루 형태로 묻어나는 경우가 있습니다.
  (이는 불량의 사유가 아님을 알려드립니다.)

  *제품의 자수는 사각 퀼팅의 중간에 위치하지 않을 수 있으며
  자수의 뭉침은 불량 사유가 아님을 알려드립니다.

  수량 수량증가수량감소
  4온스 두께감의 사각형 퀼팅이 매력적인 토트백입니다.
  두 가지 사이즈가 구성되어 있으며, 위제품은 미니 사이즈로
  간단한 소지품을 넣어 들고 다니기에 좋은 사이즈입니다.
  전면부 로고 자수 포인트로 다양한 코디에 포인트 주기 좋은 제품입니다.

  -4온스 퀼팅 봉제
  -자수 포인트

  *어두운 색상 제품의 경우 포장 시 사용되는 폴리백에
  과도한 마찰 및 접착을 방지하기 위해 사용되는 슬립제로
  제품에 가루 형태로 묻어나는 경우가 있습니다.
  (이는 불량의 사유가 아님을 알려드립니다.)

  *제품의 자수는 사각 퀼팅의 중간에 위치하지 않을 수 있으며
  자수의 뭉침은 불량 사유가 아님을 알려드립니다.

  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  MINI SQUARE QUILTING BAG_BLUE 수량증가 수량감소 69000 (  3105)
  TOTAL 0 (0개)
  사이즈/단면(cm) 가로 세로 끈 길이
  Free 20 20 5 42

  ALL ONE Size Fitting


  *제품 사진이 실제 제품과 가장 근접한 컬러입니다.
  *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
  *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  - FACE SIDE : Nylon 100%
  - BACK SIDE : Poly 100%

  - 드라이클리닝 권장
  - 오염 부분 찬물 손세탁
  - 기계 세탁 금지
  - 기계 건조 금지
  - 강한 온도의 스팀 다림질 금지